About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT

Employment Information

TUYỂN CHUYÊN VIÊN THU MUA_ MẢNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM_ KV HOÀNG MAI

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 09/05/2021
Industry Customer Service , Food & Beverage (F&B) , Others
Experience 1 - 2 Years

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH MINH

$ 9 Mil - 50 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam - PGD Hoàng Mai

$ 7,7 Mil - 9,9 Mil VND

  • Ha Noi