About us

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO VÀNG

Employment Information

Tuyển dụng Bảo vệ 33 Tràng thi- Hoàn Kiếm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,500,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Unskilled Workers , Security , Others

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO VÀNG

$ 6,5 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO VÀNG

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO VÀNG

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 5 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO VÀNG

$ 6,3 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,1 Tr - 7,5 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,1 Tr - 7,5 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO VÀNG

$ 5,5 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH SX & TM Dược phẩm Tâm Bình

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Quốc Tế Anh Duy

$ Competitive

 • Ha Noi

BIM Group

$ Competitive

 • Ha Noi