About us

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO VÀNG

Employment Information

Tuyển dụng Bảo vệ 33 Tràng thi- Hoàn Kiếm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,500,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 31/12/2020
Industry Unskilled Workers , Security , Others

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO VÀNG

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,1 Tr - 7,5 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú

$ 18 Tr - 23 Tr VND

  • Ha Noi

Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Tập Đoàn Tân Long

$ Competitive

  • Ha Noi

An ­Co-operative

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO VÀNG

$ 5 Tr - 6 Tr VND

  • Ha Noi