About us

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Employment Information

Tuyển dụng chuyên viên đối soát Ban Hợp tác phát triển kênh ngân hàng và các tổ chức tài chính

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 5,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2020
Industry Banking , Insurance , Statistics
Experience 1 Years

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Over 7 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh

$ 7 Tr - 21 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

 • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 44 Tr - 66 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty CP Tập Đoàn T&T

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư OBM

$ 12 Tr - 17 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

 • Ha Noi