About us

Công ty TNHH Coway Vina

Employment Information

Tuyển dụng CTV bán hàng tại nhà

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 2,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Sales / Business Development , Insurance , Tourism

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUCA CORPORATION

$ 3 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Phần Mềm DTS Việt Nam

$ 4 Mil - 6 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH thương mại quốc tế Phú Lâm

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Giải Pháp EMS

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi