About us

Công ty TNHH LANDARCH

Employment Information

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN VIÊN

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Human Resources , Accounting / Auditing / Tax , Banking
Experience 1 - 2 Years

Công ty TNHH LANDARCH

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH LANDARCH

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Vận Tải và Tiếp Vận Toàn Cầu

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Long Thuận

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NATURE STORY

$ 8 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH ZASALY

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

MF Viet Nam Information Technology Co.,Ltd

$ 9 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CP GANG THÉP NGHI SƠN

$ Competitive

  • Ho Chi Minh