About us

Tập Đoàn Sunshine

Employment Information

Tuyển dụng Thực tập sinh Nhân sự(Mảng Quan hê lao động - lương 4 triệu)

Job level Student / Internship
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Human Resources

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BIGHOMES

$ 2 Mil - 3 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

$ 3 Mil - 3 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Acacy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

MegaCEO

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH AZOOM VIETNAM INC.

$ 2 Mil - 5 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 3 Mil - 5 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 3 Mil - 5 Mil VND

  • Ha Noi