language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

Công ty TST là thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công (TCG), là tập đoàn tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, nổi tiếng là đối tác độc quyền lắp ráp và phân phối xe Ô tô con thương hiệu... Detail

Employment Information

Tuyển Gấp Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Lập kế hoạch tài chính

 • Lập kế hoạch tài chính, xây dựng ngân sách cho công ty;
 • Tham gia triển khai kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách ngắn và dài hạn;
 • Dự báo kết quả kinh doanh định kỳ hàng tháng, quý tiếp theo, năm tiếp theo.

2. Phân tích hoạt động vận hành:

 • Tham gia xây dựng và vận hành các mô hình kinh doanh B2B, B2C, OEM
 • Tham gia xây dựng và vận hành mô hình phân tích quản trị hàng tồn kho, chuỗi cung ứng
 • Quản lý rủi ro và tuân thủ xây dựng bộ quy trình chính sách cho các hoạt động chính của Công ty

3. Lập báo cáo, phân tích tài chính

 • Tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính, chuẩn bị các báo cáo phân tích định kỳ để phục vụ nhu cầu HĐQT và Ban Điều Hành về tình hình kinh doanh của Công ty;
 • Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả về doanh thu, chi phí, để phục vụ báo cáo quản trị.

4. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch

 • Xem xét, đề xuất, về các cơ chế ghi nhận, phân bổ kết quả doanh thu, chi phí giữa các bộ phận, theo các kênh bán hoặc nhãn hàng của Công ty;
 • Theo dõi, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch của từng phòng ban, Công ty. Phân tích/chỉ ra những vấn đề tiềm ẩn/rủi ro ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty;
 • Đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kịp thời khi tình hình kinh doanh có nhiều biến động lớn.

Job Requirement

 • Bằng cấp/Nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính;
 • Có kinh nghiệm 1 năm trở lên trong phân tích tài chính và lập kế hoạch. 
 • Kỹ năng phân tích nghiệp vụ
 • Có kỹ năng quản trị và xử lý rủi ro
 • Khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
 • Sẵn sàng học hỏi, cập nhật, chủ động, tích cực trong công việc

Quyền lợi

 • Lương: 8 đến 14 triệu
 • Thưởng: Các ngày lễ, lương tháng 13 và thưởng quý, năm theo kết quả kinh doanh.
 • Bảo hiểm : Theo quy định nhà nước
 • Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
 • Du lịch: Hàng năm.

More Information

 • Experience: 1 Years

Tuyển Gấp Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

Công ty CP Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công ty CP Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công

Employment Information

Tuyển Gấp Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

Location