language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Tuyển Gấp Nam - Nhân Viên ISO - Nhà máy 4

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc
Updated: 21/06/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Employee Shuttle Service
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Kiểm tra tài liệu của tất cả bộ phận đăng lục

- Kiểm soát hồ sơ của tất cả bộ phận liên quan

- Đảm bảo tính hiệu lực của tất cả tài liệu trên web - iso

- Tuần tra và hướng dẫn tất cả bộ phận về phương pháp kiểm soát tài liệu và hồ sơ, tuân thủ về bảo vệ môi trường, an toàn hóa chất và an toàn cháy

- Tham gia đánh giá nội bộ

Job Requirement

- Có kiến thức về ISO 14001:2015 và ISO 9001:2015

- Trình độ Trung cấp trở lên

- Biết sử dụng máy tính văn phòng: Word, Excel, Acess,...

- Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

https://www.misumi.co.jp/english/company/office/manufacture.htmlCompany size: 1,000-4000
Công ty TNHH Saigon Precision là công ty 100% vốn của Nhật Bản thuộc tập đoàn Misumi _Nhật Bản (Misumi Group Inc). Tại Việt Nam nhà máy sản...Detail

Similar jobs

Tuyển Gấp Nam - Nhân Viên ISO - Nhà máy 4

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts