About us

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

Employment Information

TUYỂN GẤP (NAM) NHÂN VIÊN QUẢN LÝ DỮ LIỆU – TIẾNG NHẬT N3 – NHÀ MÁY 4

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Administrative / Clerical , Manufacturing / Process

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 15 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 18 Tr - 23 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh