language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[Tuyển Gấp] Nhân Viên Import & Export - Freight Forwarding – Nhân Viên CSKH Xuất Nhập Khẩu

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Updated: 24/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Hà Nội: 3 Vị trí
Hải Dương: 1 Vị trí

1. TIẾP NHẬN YÊU CẦU VỀ DỊCH VỤ TỪ KHÁCH HÀNG

- Tiếp nhận yêu cầu về dịch vụ
- Chuyển yêu cầu đến các bộ phận nghiệp vụ liên quan.
- Thu thập, phân tích thông tin từ bộ phận nghiệp vụ liên quan và phản hồi yêu cầu của khách hàng..

2. THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ THEO YÊU CẦU TỪ KHÁCH HÀNG

- Nhận thông tin lô hàng từ khách hàng.
- Kiểm tra chứng từ, liên hệ với khách hàng bổ sung, hoàn thiện chứng từ, thông tin.
- Lên kế hoạch xuất/nhập hàng và thông báo kịp thời cho các bộ phận liên quan
- Theo dõi tiến độ đảm bảo hàng được giao/nhận đúng theo kế hoạch đã thống nhất với khách hàng (trừ lý do khách quan).
- Cập nhật và gửi lịch giao/nhận hàng căn cứ theo kế hoạch đã thống nhất với khách hàng

3. THỰC HIỆN THANH TOÁN

- Thu thập chi phí từ các bộ phận liên quan.
- Lập bảng thanh toán cho lô hàng.

4. GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH, CÁC KHIẾU NẠI, CÁC SỰ CỐ VỚI HÀNG HÓA CỦA KHÁCH HÀNG

- Là đầu mối tiếp nhận các khiếu nại, thắc mắc của lô hàng:
- Làm việc với các bộ phận liên quan hoặc báo cáo cấp Quản lý, tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra cách giải quyết hợp lý và kịp thời theo yêu cầu của khách hàng.
- Đầu mối tiếp nhận các khiếu nại, thắc mắc liên quan đến hàng hóa

5. KIỂM SOÁT CHỨNG TỪ GỐC TRẢ KHÁCH HÀNG.

- Thu thập chứng từ gốc từ các bộ phận liên quan và làm biên bản bàn giao đầy đủ cho khách hàng.

6. HOÀN THÀNH BÁO CÁO CHO CẤP QUẢN LÝ

7. TÌM HIỂU VÀ CẬP NHẬT CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN CHO KHÁCH HÀNG SAU KHI NHẬN ĐƯỢC TỪ BỘ PHẬN KHÁC.

- Nhận, tìm hiểu nội dung và cập nhật cho khách hàng (nếu văn bản có liên quan, ảnh huởng tới khách hàng).

Job Requirement

Học vấn: Cử nhân Kinh tế hoặc Thương mại (Liên Quan Đến Xuất Nhập Khẩu là lợi thế)

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Kỹ năng chuyên môn: Hiểu biết về chuyên ngành kinh tế, Thương mại, có Kiến thức về xuất nhập khẩu

Kỹ năng mềm:

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft

- Tiếng Anh giao tiếp (Bắt Buộc)

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

www.yusen-logistics.comCompany size: 1.000-4.999
We, YUSEN LOGISTICS VIETNAM, are 100% capital invested by NYK Group in Japan, established in 2003 with 25 offices/branches in Vietnam.  With the core...Detail

[Tuyển Gấp] Nhân Viên Import & Export - Freight Forwarding – Nhân Viên CSKH Xuất Nhập Khẩu

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts