About us

Công Ty TNHH Kiến Trúc - Nội Thất Nam Anh

Employment Information

TUYỂN GẤP- Nhân Viên Thiết Kế Cơ Điện M&E

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 25/05/2021
Industry Electrical / Electronics , Architect , Civil / Construction
Experience 1 - 3 Years

Công Ty TNHH Kiến Trúc - Nội Thất Nam Anh

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Kiến Trúc - Nội Thất Nam Anh

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MVE HÀ NỘI

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MVE HÀ NỘI

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.3

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Hung Yen

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần giải pháp kinh doanh Lê Vũ

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Capital House

$ Competitive

  • Ha Noi