About us

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

Employment Information

Tuyển Gấp Nhân Viên Thủ Kho (Có Xe Đưa Đón Từ Hà Nội)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,500,000 - 8,500,000 VND
Deadline to apply 14/02/2021
Industry Freight / Logistics / Warehouse

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

$ 6,5 Tr - 8,5 Tr VND

  • Hung Yen

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty TNHH Hà Dũng

$ 5 Tr - 6 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Hung Yen