About us

Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại & Dịch vụ Phúc Thịnh

Employment Information

TUYỂN GẤP SALE ONLINE - HCM

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Consulting
Experience 1 - 3 Years

Nhất Tín Logistics

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Nhất Tín Logistics

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

ROUTINE VN - FASHION DESIGN & RETAILER

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THỊNH

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại & Dịch vụ Phúc Thịnh

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ XINH SG

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Lynd Việt Nam

$ 6 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Nguồn Sinh Thái

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần GonSa

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại XNK Cuộc Sống Tươi Đẹp

$ Over 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh