About us

Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại & Dịch vụ Phúc Thịnh

Employment Information

[TUYỂN GẤP] TRƯỞNG NHÓM TELESALE - HCM

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 9,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Online Marketing
Experience 1 - 3 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THỊNH

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại & Dịch vụ Phúc Thịnh

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THỊNH

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại & Dịch vụ Phúc Thịnh

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • An Giang | Ha Noi | Ho Chi Minh