About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT

Employment Information

TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH DỰ ÁN THIẾT BỊ TN TRÊN 60TR/THÁNG

Job level Director
Salary $ 35,000,000 - 60,000,000 VND
Deadline to apply 09/05/2021
Industry Sales / Business Development , Medical / Healthcare , IT - Hardware / Network
Experience 3 - 5 Years

Công ty TNHH PNK

$ 30 Mil - 60 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT

$ 15 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần AlphaGroup

$ 8 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT

$ 20 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT

$ 30 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BHS

$ 22 Mil - 110 Mil VND

  • Ha Noi