About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT

Employment Information

TUYỂN KỸ THUẬT DỰ ÁN_ TN TRÊN 20TR/THÁNG

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 08/05/2021
Industry Telecommunications , Electrical / Electronics , IT - Hardware / Network
Experience 3 - 5 Years

Công ty TNHH PNK

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT

$ 35 Mil - 60 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH PNK

$ 30 Mil - 60 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT

$ 15 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh