About us

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Thanh Giang

Employment Information

Tuyển nhân viên kinh doanh Xây dựng & Bất động sản

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 14/10/2021
Industry Consulting , Civil / Construction , Real Estate

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 10 Mil - 100 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 10 Mil - 100 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 30 Mil - 200 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 30 Mil - 200 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 10 Mil - 100 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 30 Mil - 100 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 30 Mil - 200 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 10 Mil - 100 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 30 Mil VND

  • Ha Noi