About us

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Employment Information

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai & Bảo Trì Mạng FPT Telecom

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Telecommunications , Electrical / Electronics , Maintenance

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Hà Nội 3

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 6 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Giải pháp điện tử Việt Hồng Quang

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CME SOLAR

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Hà Lâm

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi