About us

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

Employment Information

TUYỂN THỢ MAY NGÀNH THỜI TRANG

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 21/06/2021
Industry Sales / Business Development , Others , Entry Level / Internship

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thời Trang Hoàng Huy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Un-Available LTD Co.,

$ 8,5 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh