About us

Unilever Vietnam International

Employment Information

UFresh Supply Chain Planning (Fresh Graduate)

Job level Entry Level
Salary $ Competitive
Deadline to apply 15/07/2020
Industry Household / Personal Care , Entry Level / Internship

Unilever Vietnam International

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Dịch Vụ và Cung Cấp Thực Phẩm Quốc Tế-IFSS

$ 25 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

$ 25 Tr - 50 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Onpoint

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Văn Phòng Đại Diện Cintac Timber Limited tại thành phố Hồ Chí Minh

$ 9,5 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH NATURE ORIGIN

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CareerBuilder's client

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần BT International

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Viet Thai International

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kita Group

$ 12 Tr - 14 Tr VND

 • Ho Chi Minh