About us

Công Ty TNHH Một Thành Viên Innovative Software Development

Employment Information

[URGENT] Nhân Viên Kinh Doanh (Sản Phẩm và Giải Pháp CNTT)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 08/11/2020
Industry Sales / Business Development , IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 2 - 3 Years

Công Ty TNHH Một Thành Viên Innovative Software Development

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 27 Tr - 50 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Lan Oanh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi