language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Capella D1 Corporation

(Urgent) Nhân Viên Thu Ngân - Nhà Hàng Sanfulou Hà Nội

Capella D1 Corporation
Updated: 12/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Nhận tiền của khách từ phục vụ.
 • Khi khách hàng trả bằng thẻ tín dụng, phải kiểm tra số thẻ tín dụng, chữ ký, cà thẻ chính xác
 • Tất cả công việc liên quan đến hoa đơn thu-chi, chứng từ
 • Thực hiện kiểm kê & báo cáo bàn giao công việc cuối ca
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thu ngân

Job Requirement

 • Trung thực
 • Có thể làm toàn thời gian (8 tiếng)
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thu ngân
 • Có thể di chuyển luân phiên tại các nhà hàng
 • Có thể làm xoay ca

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Capella D1 Corporation

www.capellaholdings.vnCompany size: 500 -1000
Capella D1 Corporation is one of company member of Capella Holdings, with its main business is F&B Hospitality, which owns well-known brands including...Detail

Similar jobs

(Urgent) Nhân Viên Thu Ngân - Nhà Hàng Sanfulou Hà Nội

Capella D1 Corporation

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts