About us

Talent Trader Vietnam

Employment Information

Urgent - Nhân viên /Trợ lý Tổng vụ - Nhân sự -( Tiếng Nhật N3)- Nhà Bè, HCMC

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 18,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 16/11/2020
Industry Human Resources , Insurance , Import / Export
Experience 2 - 3 Years

Talent Trader Vietnam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 18 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 18 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 18 Tr - 23 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh