About us

Talent Trader Vietnam

Employment Information

Urgent - Trưởng Bộ phận Xuất nhập khẩu ( Tiếng Nhật N3) - Nhà Bè, HCMC

Job level Manager
Salary $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 14/10/2020
Industry Import / Export
Experience 3 - 5 Years

Talent Trader Vietnam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 18 Tr - 23 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh