About us

Talent Trader Vietnam

Employment Information

Urgent - Trưởng Tổng vụ - Nhân sự (Tiếng NHật N3) - Nhà Bè, HCMC

Job level Manager
Salary $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 16/11/2020
Industry Human Resources
Experience 5 - 7 Years

Talent Trader Vietnam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 18 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 18 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh