About us

JELLYFISH Education Việt Nam

Employment Information

URGENT!!! TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - HÀ NỘI

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 15/08/2020
Industry Education /Training , Accounting / Auditing / Tax
Experience 1 - 2 Years

JELLYFISH Việt Nam

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÀ THANH

$ 7 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

$ Competitive

 • Ha Noi

JELLYFISH Việt Nam

$ 7 Tr - 11 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Công nghệ Dược phẩm Lotus

$ 5 Tr - 6 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC IVYPREP

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

$ Competitive

 • Ha Noi

Mathnasium Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

$ Competitive

 • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi