language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[USD1500] HR MANAGER CÔNG TY SẢN XUẤT NHỰA LỚN. [CỰC GẤP]

HRnavi Joint Stock Company
Updated: 10/08/2018

Employment Information

Job Description

  • Xây dựng chính sách nhân sự, hành chính, chính sách đánh giá nhân viên.
  • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
  • Phụ trách các công việc về hành chính, nhân sự, tổng hợp.
  • Làm việc với các cơ quan chức năng địa phương để giải quyết các thủ tục pháp lý.
  • Tuyển dụng, đào tạo nhân viên.
  • Tham gia, tư vấn cho BOD để hoàn thiện bộ máy nhân sự của công ty.
  • Các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn.

Job Requirement

-       5 năm kinh nghiệm TPHCNS công ty Sản xuất quy mô tầm 200 CNV trở lên.

-       Có kinh nghiệm xây dựng lương 3P, hệ thống đánh giá KPIs.

-       Ưu tiên ứng kinh nghiệm trong việc xây dựng và sử dụng phần mềm ERP, SAP.

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

HRnavi Joint Stock Company

http://hrnavi.com/
HRnavi is the recruitment support service of iGlocal Resource which has at its core a focus on local talent. As an affiliated group member with the...Detail

Similar jobs

[USD1500] HR MANAGER CÔNG TY SẢN XUẤT NHỰA LỚN. [CỰC GẤP]

HRnavi Joint Stock Company

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts