About us

Công ty TNHH Wanna

Employment Information

Video Editing Manager/Trưởng Nhóm Quay Dựng - Bình Thạnh - HCM

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 16,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 19/07/2021
Industry TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications
Experience 2 - 5 Years

Công ty TNHH Wanna

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Phát Triển Hùng Hậu

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI TAFA VIỆT

$ 2 Mil - 2 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Nhất Tín Logistics

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Đồng Hồ Hải Triều

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 33 Mil - 44 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Wanna

$ 11 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 7 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh