About us

Công Ty Tatu Group Mỹ Phẩm Sạch Nhật Bản

Employment Information

VIDEO EDITOR

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Arts / Creative Design , TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications
Experience 2 Years

Công ty TNHH Nha Khoa Bảo Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Nha Khoa Bảo Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THE FANSI

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN SACHI (LIXIBOX)

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN VIME

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

SAIGONTECH - Trường Cao Đẳng Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH ZASALY

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH DM&C

$ Competitive

  • Ho Chi Minh