About us

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI THẾ KỶ - Việc tốt nhất

Employment Information

Việc HOT | Tuyển gấp | Môi giới BẤT ĐỘNG SẢN - Phí cao nhất - GẤP 3 Thị Trường

Job level Entry Level
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Customer Service

ĐẠI THẾ KỶ - Việc tốt nhất

$ 15 Mil - 60 Mil VND

  • Ho Chi Minh

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI THẾ KỶ - Việc tốt nhất

$ 6 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

ĐẠI THẾ KỶ - Việc tốt nhất

$ 6 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI THẾ KỶ - Việc tốt nhất

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI THẾ KỶ - Việc tốt nhất

$ 10 Mil - 50 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 20 Mil - 60 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Reco

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập đoàn An Thái - Công ty CP Sài Gòn An Thái

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh