language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (gọi tắt là "Tập đoàn Vingroup"), tiền thân là Tập đoàn Technocom, được thành lập tại Ukraina năm 1993 bởi những người Việt Nam trẻ tuổi, hoạt động ban đầu trong lĩnh... Detail

Receive job alert by this company

[VinMart+] Cộng tác viên Nhân sự

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện công tác thủ tục nhân sự theo đúng quy định của Nhà nuớc, Tập đoàn và Công ty, bao gồm: tiếp nhận nhân sự mới, hợp đồng lao động, điều chuyển, bổ nhiệm / miễn nhiệm, điều chỉnh thu nhập, khen thuởng kỷ luật, chấm dứt HÐLÐ….
- Thực hiện xử lý các vấn đề liên quan đến quan hệ Lao động theo phân công công việc.
- Lên ý tưởng, đề xuất và thực hiện các sáng kiến liên quan đến mảng tiền lương / thủ tục nhân sự nhằm hoàn thiện các Quy trình, Quy định và giúp cải tiến, nâng cao hiệu quả công việc.

Job Requirement

- Tốt nghiệp các chuyên ngành Nhân sự, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành khác tương đương
- Tin học văn phòng ở mức khá đặc biệt kĩ năng Excel
- Có kinh nghiệm 6 tháng đến 1 năm ở vị trí tương đương
- Có trách nhiệm, cẩn thận, nhiệt tình
- Có khả năng làm việc môi trường áp lực
- Có khả năng làm việc độc lập, nhóm

More Information

 • Experience: 1 - 2 Years

Employment Information

[VinMart+] Cộng tác viên Nhân sự

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts