language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Vinpearl Phú Quốc Tuyển Dụng Kế Toán Thanh Toán / Kế Toán Tài Sản

VINPEARL Resort
Updated: 16/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Kế toán thanh toán:

- Quản lý các khoản thu/ chi tại Công ty bao gồm:

+ Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng.

+ Quản lý các chứng từ liên quan đến thu chi.

+ Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, tuần.

- Kiểm soát và Theo dõi việc quản lý quỹ tiền mặt

- Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng

2. Kế toán Tài sản:

- Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra, xác nhận TSCĐ

- Lập biên bản bàn giao và ghi nhận việc chuyển TSCĐ về các bộ phận của Công ty

- Cập nhật tăng giảm TSCĐ, xác định khấu hao TSCĐ

- Kiểm kê TSCĐ

Job Requirement

 • Tốt nghiệp chuyên ngàng Kế toán
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí liên quan
 • Làm việc tại Phú Quốc

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

VINPEARL Resort

Company size: 100-499
Công ty cổ phần VINPEARL - Chuỗi VINPEAL RESORT Công ty cổ phần VINPEARL - Chuỗi VINPEAL RESORT

Vinpearl Phú Quốc Tuyển Dụng Kế Toán Thanh Toán / Kế Toán Tài Sản

VINPEARL Resort

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts