language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[Vinpearl] Trưởng Bộ Phận Nhân Sự Đào Tạo (Nha Trang, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ....)

VINPEARL
Updated: 13/08/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Health checkup
  • Training & Development

Job Description

1. Mảng Nhân sự
- Cập nhật và kiểm soát SĐTC chi tiết của cơ sở
- Xây dựng, rà soát và kiểm soát định biên và các phương án tối ưu nhân sự
- Tổ chức đánh giá cán bộ nguồn trong phạm vi quy hoạch
- Đề xuất, thẩm định điều chỉnh chế độ lương thưởng, cấp bậc, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển (cấp P trở xuống)
- Lập & kiểm soát ngân sách nhân sự đảm bảo tuân thủ kế hoạch kinh doanh và các định mức hiệu quả chi phí nhân sự
- Đề xuất điều chỉnh thu nhập định kỳ hoặc đột xuất
- Đại diện làm việc với cơ quan nhà nước tại cơ sở
2. Mảng Đào tạo
- Kiểm soát việc thực hiện các quy định, quy chế, hướng dẫn đào tạo. Định kỳ Thanh tra kiểm soát, đánh giá hiệu quả đào tạo tại các cơ sở
- Xây dựng quy hoạch - kế hoạch - ngân sách đào tạo năm và kiểm soát việc triển khai kế hoạch của cơ sở
- Tổ chức đào tạo Kiến thức sản phẩm - dịch vụ của cơ sở
- Kiểm soát việc Đào tạo Quy định Quy chế - Chuyên môn (OJT) của các Bộ phận
- Kiểm soát việc cập nhật dữ liệu đào tạo lên hệ thống của Bộ phận
- Lập Kế hoạch Sự kiện - Chiến dịch thi đua - Truyền thông nội bộ và tiến hành thực hiện theo kế hoạch, báo cáo, đánh giá hiệu quả truyền thông
- Cung cấp tin bài tại hàng tháng về hoạt động đào tạo và phong trào tại cơ sở tới Đào tạo HO

Job Requirement

- Có từ 2-3 năm KN ở vị trí tương đương tại các khách sạn 
- Khả năng tiếng Anh khá, có thể giao tiếp và xử lý quan hệ lao động cho Người nước ngoài
- Chăm chỉ, cẩn thận, cầu tiến
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, không ngại khó khăn

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

VINPEARL

https://vinpearl.comCompany size: 20000+
Tự hào là tập đoàn khách sạn dẫn đầu tại Việt Nam, Vinpearl mang đến các thương hiệu riêng: Vinpearl Luxury, Vinpearl Hotels & Resorts, Vinpearl...Detail

Similar jobs

[Vinpearl] Trưởng Bộ Phận Nhân Sự Đào Tạo (Nha Trang, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ....)

VINPEARL

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts