language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINPRO

[VINPRO- HỒ CHÍ MINH] TRỢ LÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINPRO
Updated: 16/04/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development

Job Description

- Tiếp nhận, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, phù hợp của các tài liệu, tờ trình của các bộ phận chuyển đến trước khi trình TGĐ; tổng hợp các báo cáo định kỳ/ đột xuất của các cá nhân/ bộ phận trình TGĐ.
- Truyền đạt ý kiến/ chỉ đạo/ quyết định của TGĐ cho các cá nhân/bộ phận; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các chỉ đạo/ quyết định/ ý kiến của TGĐ.
- Hỗ trợ TGĐ giám sát, đôn đốc các bộ phận/ cơ sở trong việc triển khai các mục tiêu, kế hoạch theo chức năng đã được phân công.
- Tham gia các dự án/ công việc trong từng giai đoạn theo yêu cầu của TGĐ (vd: việc lập mục tiêu, xây dựng kế hoạch hành động, tìm hiểu thông tin về các thông lệ ngành,…).
- Sắp xếp, đăng ký và nhắc lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác của TGĐ.
- Mời họp, chuẩn bị tài liệu, phân phối tài liệu tới các thanh viên dự họp theo triệu tập của TGĐ.
- Tham gia các cuộc họp, ghi chép biên bản, thông báo kết luận các cuộc họp do TGĐ chủ trì hoặc được TGĐ chỉ định tham gia.
- Thực hiện các công việc hành chính của Văn phòng TGĐ (chấm công, đặt văn phòng phẩm, photo tài liệu,…)
- Tự trau dồi các kiến thức về thị trường, hoạt động vận hành cũng như các kiến thức pháp luật có liên quan.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TGĐ

Job Requirement

- Tốt Nghiệp Đại Học chuyên ngành Quàn trị kinh doanh, Quản trị nhân sự.
- Có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Thư ký .
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong vai trò Trợ lý BOD, Trợ lý Tống / Phó Tổng Giám Đốc
- Chịu khó, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, truyền đạt thông tin chính xác chuẩn mực.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 28 - 35
  • Gender: Female
  • Job type : Permanent

Company Overview

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINPRO

http://vinpro.net/Company size: 100-499
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ VinPro (VinPro) là công ty thành viên thuộc Tập Đoàn VINGROUP hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ các mặt hàng điện máy và...Detail

[VINPRO- HỒ CHÍ MINH] TRỢ LÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINPRO

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts