About us

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT VINSMART

Employment Information

(Vinsmart_Long Biên)_Chuyên viên Triển khai, vận hành ứng dụng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 25,000,000 - 45,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 5 - 15 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT VINSMART

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Sun Group

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT VINSMART

$ 35 Mil - 60 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ 11 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi