About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Visip 2/Bình Dương] Kế toán tổng hợp công ty Nhật

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 17,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 3 - 5 Years

Location

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8 Tr - 13 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đia Ốc Kim Oanh

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Binh Duong

Nhất Tín Logistics

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT KỸ THUẬT KIM PHONG

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Binh Duong