About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Visip 2, Bình Dương]Kỹ Sư Điện (Không Cần Kinh Nghiệm)

Job level Entry Level
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 26/01/2021
Industry Electrical / Electronics , Maintenance

Location

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8 Tr - 13 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 18 Tr - 20 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 18 Tr - 20 Tr VND

  • Binh Duong | Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CYMMETRIK VIETNAM -CÔNG TY TNHH CYMMETRIK TECHNOLOGIES VIỆT NAM

$ Competitive

  • Binh Duong

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Binh Duong