About us

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

Employment Information

[VNPAY - HN] Lập trình viên IOS

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 09/02/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 Years

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ 11 Tr - 23 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ Under 44 Tr VND

  • Ha Noi

Spring Group

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 20,0 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 20,0 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ 10 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÔNG GIAN SỐ

$ 13,2 Tr - 26,4 Tr VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ Thăng Long

$ 8,8 Tr - 26,4 Tr VND

  • Ha Noi