About us

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

Employment Information

[VNPAY - HN] Nhân viên Quản trị hệ thống (System Admin)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 07/02/2021
Industry IT - Software
Experience 1 - 5 Years

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ 10 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP NetNam

$ 16 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ Imedia

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ 11 Tr - 23 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện

$ Competitive

  • Ha Noi