From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[VPBANK] Chuyên Viên Cao Cấp Nghiên Cứu Phát Triển

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH THỊNH PHÁT - VPBANK
Updated: 12/09/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Phân tích thị trường, khách hàng,.. đánh giá dự án tiền khả thi

+ Thu thập thông tin

+ Nghiên cứu tài liệu, đánh giá dự án, xác định tập khách hàng/ phân khúc khách hàng sẽ tiếp cận phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty.

+ Nhân biết đặc điểm, hành vi và nhu cầu khách hàng về sản phẩm

+ Sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh trên cùng phân khúc khách hàng

2. Nghiên cứu các thông tin đầu vào cho dự án

- Nghiên cứu các thông tin đầu vào cho dự án, bao gồm:

+ Cơ sở dữ liệu khách hàng, các trường thông tin

+ Sơ bộ quy trình tương tác

- Xây dựng văn bản liên quan đến chương trình hợp tác: Slide giới thiệu, đề xuất hợp tác, thư ngỏ,..

3. Xây dựng quy trình triển khai dự án, quy trình phối hợp với đối tác, VPBank

- Xây dựng quy trình triển khai dự án, quy trình phối hợp với đối tác

+ Làm việc với đối tác để chuẩn bị kế hoạch hợp tác hoặc phối hợp làm việc trong quá trình thực hiện dự án để tìm ra phương thức hợp tác hiệu quả

+ Xây dựng các quy trình triển khai dự án, quy trình phối hợp với đối tác.

- Phối hợp với VPBank để xây dựng: Tờ trình sản phẩm, quy trình tín dụng,…

- Phối hợp với Giám sát vận hành dự án, Bộ phận phân tích rủi ro và Trung tâm kinh doanh xây dựng các quy trình kiểm soát rủi ro dự án.

4. Xây dựng hợp đồng hợp tác

- Xây dựng dự thảo Hợp đồng hợp tác

- Làm việc, lấy ý kiến các bên/ bộ phận liên quan để hoàn thiện

5. Xây dựng bộ sản phẩm phù hợp

- Xây dựng bộ sản phẩm phù hợp cho từng dự án

+ Sản phầm tài chính – ngân hàng

+ Sản phẩm liên kết với đối tác

6. Xây dựng kế hoạch triển khai dự án

- Xây dựng kế hoạch triển khai dự án về:

+ Địa bàn

+ Quy mô

+ Timeline triển khai

+ Kế hoạch chi phí, doanh thu, lợi nhuận tổng thể

7. Điều chỉnh sản phẩm

- Theo dõi, hỗ trợ các vướng mắc liên quan đến sản phẩm, thực hiện đề xuất điều chỉnh/ bổ sung hoặc phối hợp với các đối tác/ VPBank thực hiện đề xuất điều chỉnh/ bổ sung (nếu cần)

8. Hỗ trợ vẫn hành thử nghiệm dự án

- Phối hợp chặt chẽ với Giám sát vận hành dự án trong quá trình triển khai thử nghiệm dự án

9. Hỗ trợ cho ý kiến các văn bản khác

- Hỗ trợ cho ý kiến thêm đối với các quy định, quy trình, chính sách, tài liệu nghiệp vụ khác cho các Phòng Giám sát vận hành dự án xây dựng do bản lãnh đão phân giao.

Job Requirement

Trình độ học vấn / Trình độ,chuyên môn

-          Đại học trở lên các trường Ngoại thương, Kinh tế Quốc Dân, Bách khoa,… hoặc các trường Quốc tế

Kinh nghiệm liên quan tới vị trí

-          Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó có 2 năm kinh nghiệm thẩm định tín dụng/quản lý dự án/quản lý kinh doanh/phát triển sản phẩm;

-          Đã có kinh nghiệm về digital marketing, phát triển sản phẩm công nghệ,… là 1 lợi thế

Phẩm chất cá nhân / Thái độ làm việc

-       Tinh thần trách nhiệm

-        Siêng năng, chăm chỉ

-        Thái độ làm việc chuyên nghiệp.

-        Tư cách đạo đức tốt.

-        Chủ động trong công việc, không ngại học hỏi những cái mới để đáp ứng công việc

Các kỹ năng cơ bản

-      Phân tích, tổng hợp và tư duy logic tốt

-      Khả năng đọc hiểu, viết các tài liệu Tiếng Anh tốt tương đương TOEIC trên 650/IELTS 5.5/TOEFL 550

-       Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

-      Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Visio).

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH THỊNH PHÁT - VPBANK

Company size: 500-999
Công ty Cổ Phần Phát Triển Kinh Doanh Thịnh Phát là một trong những công ty con của Ngân hàng VPBank, chuyên kinh doanh lĩnh vực Ngân hàng / Đầu tư / Chứng...Detail

Similar jobs

[VPBANK] Chuyên Viên Cao Cấp Nghiên Cứu Phát Triển

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH THỊNH PHÁT - VPBANK

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts