From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[VPBANK] Head Of Back Office

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH THỊNH PHÁT - VPBANK
Updated: 12/09/2018

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 3 - 10 Years

  Salary: -

 • Industry: Banking

  Deadline to apply: 11/10/2018

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1/ Thực hiện kiểm soát các công việc liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn

- Đảm bảo vận hành bộ phận tuân thủ các qui định, quy chế của Ngân hàng và Ngân hàng nhà nước

- Thực hiện chức năng giám sát hoạt động chung của bộ phận BO; giám sát giao dịch và thực hiện các nghiệp vụ tín dụng

- Xây dựng mối quan hệ mối quan hệ tốt đẹp và gắn kết với đội bán hàng tại đơn vị nhằm đảm bào bào mục tiêu "Bán hàng và dịch vụ" của ĐVKD

2/ Kiểm soát chất lượng dịch vụ của nhân viên BO được phân công

- Giám sát thực hiện các giao dịch nhằm đảm bảo đồng thời các giá trị sau:

+ Nhanh chóng về thời gian ; đơn giản về thủ tục; Trải nghiệm CLDV tốt từ con người(thái độ,tác phong, kỹ năng) đến yếu tố cơ sở vật chất

- Đảm bảo lưu dấu một CLDV hoàn hảo nhất trong từng bước của hành trình trải nghiệm của sale, KH qua việc thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ

- Nhận diện và hướng dẫn, giải quyết các thắc mắc khiếu nại và phục vụ kịp thời nhu cầu của KH đặc biệt

3/ Kiểm soát rủi ro

4/ Tuân thủ

- Tham gia soạn thảo SLA để đảm bảo cam kết theo qui định

- Đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy trình của VPBank

5/ Quản lý nhân sự

-Quản lý, khích lệ và đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên nhằm thực hiện các chỉ tiêu và tiêu chuẩn đề ra

- Phát triển nhân sự, hoạch định các thay đổi về nhân sự và xây dựng đội ngũ làm việc gắn kết ;

- Triển khai tiêu chí KPIs để đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên; phân công công việc hợp lý nhằm tối ưu hóa nguồn lực

- Thực hiện đào tạo,huấn luyện nhân viên; thu hút, sàn lọc, giữ chân nguồn lực, nhân tài; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo

Job Requirement

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác tại bộ phận  tín dụng ngân hàng và 2 năm ở vị trí tương đương

- Có hồ sơ chứng minh năng lực làm việc trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng,
- Am hiểu mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh bán lẻ của ngân hàng

-  Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao. Bao quát tốt trong các lĩnh vực

-  Thái độ làm việc chuyên nghiệp. Tư cách đạo đức tốt.

- Kỹ năng xây dựng mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt

- Khả năng giao tiếp tự tin, đàm phán, thuyết phục tốt

- Khả năng làm việc độc lập với cường độ công việc cao, phối hợp làm việc nhóm tốt.

- Kỹ năng huấn luyện

- Sử dụng thành thạo MS

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 28 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH THỊNH PHÁT - VPBANK

Company size: 500-999
Công ty Cổ Phần Phát Triển Kinh Doanh Thịnh Phát là một trong những công ty con của Ngân hàng VPBank, chuyên kinh doanh lĩnh vực Ngân hàng / Đầu tư / Chứng...Detail

[VPBANK] Head Of Back Office

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH THỊNH PHÁT - VPBANK

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts