About us

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Employment Information

VSIP 1/ Thuận An - Bình Dương _ Production Manager _ Tiếng Anh tốt _ 17347MG

Job level Manager
Salary $ 1.500 - 1.700 USD
Deadline to apply 01/03/2021
Industry Chemical Eng. , Manufacturing / Process , Purchasing / Merchandising
Experience 5 - 10 Years

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 28,6 Tr - 33 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 11 Tr - 14 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong

East West Industries Vietnam LLC.

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 19,8 Tr - 22 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 18 Tr - 23 Tr VND

  • Binh Duong