Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

VSIP 2, Bình Dương _ IT Supervisor (tiếng Anh tốt) _ 11880GL

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Updated: 10/11/2018

Employment Information

Job Description

• Thiết lập và tổ chức môi trường IT, bao gồm cơ sở hạ tầng, thiết bị và các giải pháp phần mềm trong văn phòng Việt Nam
• Quản lý và cài đặt hàng ngày trên network, server, tường lửa & bảo vệ, truy cập server & admin, quản lý tài khoản email.
• Hỗ trợ cho văn phòng Việt Nam tất cả vấn ñề phần mềm và phần cứng.
• Quản lý và theo dõi các nguồn IS/IT và tồn kho về phần cứng, phần mềm và giấy phép phần mềm.
• Hỗ trợ các công việc hằng ngày liên quan các ứng dụng công ty của người dùng và các đối tác bên ngoài
• Tổ chức tập huấn sử dụng các ứng dụng của công ty cho các văn phòng khác nhau tại Việt Nam
• Quản lý việc triển khai các ứng dụng của công ty cho các văn phòng và các đối tác bên ngoài tại Việt Nam
• Phối hợp với các đội nhóm IT và các nhà cung cấp bên ngoài về cung cấp dịch vụ, hỗ trợ hành chính và cài đặt
• Liên hệ với các nhà cung cấp bên ngoài để cung cấp thiết bị liên quan đến IT

Job Requirement

YÊU CẦU:
- Tốt nghiệp ĐH trở lên, chuyên ngành CNTT hoặc liên quan 
- 3 - 5 năm kinh nghiệm làm IT Administrator trong công ty sản xuất đa quốc gia
- Good working knowledge in Windows servers, PC, desktop applications, TCP/IP, network and internet technology
- Language: Good communication in English
- Skills:
+ Ability in problem-solving and working under pressure
+ Good interpersonal skills, customer orientation
+ Positive attitude, enthusiastic, team player and proactive

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 30 - 36
  • Gender: Male
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

https://www.reeracoen.com.vn/
REERACOEN VIETNAM là một chi nhánh của Neo Career – Công ty tư vấn tuyển dụng nhân sự hàng đầu tại Nhật Bản được điều hành bởi đội ngũ tư vấn tuyển dụng...Detail

Similar jobs

VSIP 2, Bình Dương _ IT Supervisor (tiếng Anh tốt) _ 11880GL

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts