language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

vSOC Analyst 2 - Security Analyst

Công ty cổ phần An ninh an toàn thông tin CMC
Updated: 05/02/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Phân tích chi tiết các sự kiện và cảnh báo từ hệ thống SOC
- Phân tích logs IDS/IPS, Firewall, Proxies, Anti-virus và end-point protection, Servers và workstations, các công nghệ và thiết bị khác
- Review, validate, classify, và respond các security events
- Analyze security và traffic logs nhằm phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn
- Xây dựng các công cụ tự động nhằm tối ưu hóa quá trình phân tích, phân loại thông tin
- Xây dựng, tối ưu hóa các rules cho SOC
- Pentest/Auditing các hệ thống hạ tầng của khách hàng
- Xử lý các sự cố bảo mật mức độ khó
- Nghiên cứu các kỹ thuật tấn công, leo thang hệ thống nhằm tối ưu hóa quá trình phát hiện
- Tham gia vào quá trình threat hunting nhằm phát hiện các cuộc tấn công APT sớm

- Tham gia hoàn thiện các quy trình, nghiên cứu các xu thế bảo mật.

Job Requirement

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc với các hệ thống giám sát, IDS/IPS , SIEM như Splunk, Surucata, Qradar, OSSEC, Nagios, Zabbix..v.v..
- Có kiến thức tốt về pentest/malware analyst
- Kiến thức về networking tốt
- Làm việc tốt trên môi trường Linux/Unix
- Có kiến thức về threat hunting, incident response là một lợi thế
- Hiểu biết về nền tảng ELK là 1 lợi thế
- Code được trong 1 trong các ngôn ngữ Python, Go, PHP, Lua, C/C++..v.v..là 1 lợi thế
- Kỹ năng giao tiếp tốt

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty cổ phần An ninh an toàn thông tin CMC

CMC InfoSec được xây dựng từ một đội ngũ cán bộ ưu tú dày dặn kinh nghiệm và có trình độ chuyên gia hàng đầu về an ninh an toàn thông tin tại Việt Nam nhằm...Detail

vSOC Analyst 2 - Security Analyst

Công ty cổ phần An ninh an toàn thông tin CMC

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts