About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

[VT2] Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 1S043

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 10/02/2021
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

Location

Ha Noi

Nam Dinh

Quang Ninh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Quang Ninh | Hai Phong

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi | Quang Ninh | Hai Phong

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Hai Phong | Quang Ninh | Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi