About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

[VT2] Chuyên viên Tư vấn khách hàng cá nhân - RB - MSB - 1S044

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 10/02/2021
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

Location

Ha Noi

Quang Ninh

Hai Phong

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Nam Dinh | Quang Ninh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Hai Phong | Quang Ninh | Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi | Quang Ninh | Hai Phong

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

CÔNG TY CỔ PHẦN GINET VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Sức Sống Tâm An

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ Competitive

  • Ha Noi