About us

Học viện VTC Academy

Employment Information

VTC Academy - Chuyên viên Phát triển chương trình đào tạo

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 24/08/2020
Industry Education /Training , IT - Software , Arts / Creative Design
Experience 2 - 3 Years

Học viện VTC Academy

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SAO VIỆT

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ 44 Tr - 48,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty CP Hạ tầng Viễn Thông CMC - CMC Telecom

$ 12 Tr - 16 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SAO VIỆT

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh