About us

Học viện VTC Academy

Employment Information

VTC Academy - Chuyên viên Phát triển chương trình đào tạo

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 22/09/2020
Industry Education /Training , IT - Software , Arts / Creative Design
Experience 2 - 3 Years

Học viện VTC Academy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ 44 Tr - 48,4 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SAO VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh