About us

Học viện VTC Academy

Employment Information

VTC Academy - Chuyên Viên Thiết Kế Chương Trình Giảng Dạy Lập Trình - HCM

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 15/11/2020
Industry Education /Training , IT - Software
Experience 2 - 10 Years

Học viện VTC Academy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Citigo

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát

$ 12 Tr - 22 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Học viện VTC Academy

$ 44 Tr - 48,4 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh